Osoby o obywatelstwie Polskim i będą mieli możliwości w decydowaniu w planowanym niepodległościowym głosowaniu.

Bardzo prawdopodobnie obywatele słowiańskiego państwa Polska nie będą mieli wyrazić swojego zdania, głosując w referendum, które dotyczyć ma oddzielenia się Szkocji od Wielkiej Brytanii i stania się niepodległym państwem.