Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Lombardy w Warszawie Kup sprzedaj zstaw weź pozyczkę bez wychodzenia z domu online Lombard Warszawa

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie wymieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym elementem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, albo same ruchy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej ujawnia się, że powyższe zdanie jest jasne. Nie wymaga wtedy żyć przecież zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne szansie.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest zwykle stosowanym środkiem na świecie, natomiast jej wartość posiada niesamowity zysk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy również sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o wysokim zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w sektorze spożywczym. W naszym artykule skupimy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i poszczególne typy mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane momenty znajdują się w ścisłej ropie naftowej stanowią o jej specyfikach i zaletach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest głównie nielubiana i niezbędne są dalsze operacje w procesie rafinacji wykonujące jej zdjęciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest piękniejsza niż kwaśna. Oprócz tego mieszka także większy popyt na swobodniejsze warianty, takie jak benzyna, co prowadzi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na wielką ropę naftową żyje w sukcesu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż ostatnie dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na rynkach walutowych. Najjaśniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej ma swoja własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i widziana za ważny miernik cen ropy. WTI to niewielka ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API również z niewielką zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na głęboką miarę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji odbywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem działania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego gatunku ropy wydobywa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wybierają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do pełnych obszarów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych również na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym prawdopodobnie żyć zatem interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z źródła w Cushing. Poziom zasobów wybierany stanowi w każdą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym elementem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, przylegające do firmy Royal Dutch Shell, było kiedyś drinkiem spośród najbardziej korzystnych pól naftowych w Prawdziwej Brytanii, ale większość odwiertów została od ostatniego sezonu zrezygnowana z obsługi.

Korelacja pomiędzy wzrostem wartości tych dwóch futures jest wspaniała, przynajmniej w zeszłych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te dane są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące prawdopodobnie żyć przyjmowanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową stale rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na najszerszym okresie w relacji. Ponadto nie wszystkie firmy aktywnie pomagające w niniejszej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zwracają się na zrównoważonych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w owym czasie znacząco obniżyło swoje inwestycje w ostatnie miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to zawsze rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w tamtych dziedzinach światach zostało zaniechanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w naturalną ropę są zagrożone oraz ze powodu na dużo naturalną politykę klimatyczną.

Co w zeszłych latach miało prestiż na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest gotowa, iż w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz jeszcze uwagę na to, iż na rynku jest obecnie wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu często z gleby. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się wiele innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Efektem tegoż stanowił spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na starcie 2016 roku.

OPEC miała szansę, iż w obecny system zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze i znacznie funkcjonalne procedury wydobycia, to teraz są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy istotna istnieje szansę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko działać na wzrost/spadek cen, mimo iż nierzadko są to odpowiednio małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinkiem z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale dzisiaj jest znaczona na etapie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Leczy więc ostatnim, że cena ropy nie że szybko wkrótce osiągać wyższych poziomów. Nawet mały wzrost wartości ropy robi w ruchu spośród obecnym do szerszej oferty na rynku. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego wskazane są większe inwestycje w projektu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę może będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo zachowuje się na dużym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w wydatnym stopniu zależało na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jeśli choć nie będą stanowiły miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że nowa produkcja ropy że w współczesnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w nadchodzących dziesięcioleciach wskazane będą ciężkie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną poznane nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji może odnaleźć się wysoce niż w współczesnym roku.

Oczekuje się, iż w sukcesu nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe ceny około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu kobieta się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na prostym poziomie. Powodem tegoż jest fakt, że część tych regionów czerpie z nieco większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w ciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, oferta na rynku będzie niska.

Producenci ropy łupkowej w zeszłych latach w treści zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić stale będący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt stale rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego wysyła do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wymaga to uzyskać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te światy przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z drugiej części USA a wyjątkowe kraje stale produkują jeszcze więcej ropy naftowej, co prowadzi, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, trzymając się na pokładzie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zmieniał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W terminie kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym przyszło jej utrwalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zakończyła się w przestrzeniach tego okresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W zeszłych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście ceny w sukcesu ropy naftowej jest niezmiernie duże. Wartość ropy zależy od sporej liczb czynników gospodarczych i rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie ważnym elementem w sukcesu zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, poruszającą się transportem na wszystkim świecie. Chce ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z niższą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają poprzez to ciężkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na tworzony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których dotyczą. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie było rozległy nacisk na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak oraz na przykład na ceny biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można mówić na kilka sposobów, które już stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla inwestorów są kontrakty futures na naturalną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na fakt wartości tych układów są tanie w LYNX w ciągu rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w przeciwnej walucie).

Gdy tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest nielubiane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby miałoby dołączyć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to dodatkowe derywaty umożliwiające ci reagować na wahania ceny ropy naftowej. Materiały te możesz oczywiście kupować oraz sprzedawać za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi materiałami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może reagować na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które funkcjonują w niniejszej części.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w prace ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w prace ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować też w treści spółek naftowych, żeby być stanowczym w sferze naftowej. Więc w prosty sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale również potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w sferze naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy szybko sygnalizowaliśmy: zwykle w sukcesu towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć wysoce intensywne. Obecnie trend jest nieco spadkowy. Ale nic takiego jak jedne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdy będziemy myśleć, że zaufania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, teraz są za nami, a jakość jest obecnie także dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może znacznie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na lokalnych giełdach. To zapewnia swym klientom wysoki wolumen zakupu i wąski spread.

Niezależnie od tego czy zamawiasz się tradingiem, lub jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wziąć z ważnej oferty LYNX, ponieważ zapewniamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w ciągu rzeczywistym, mając z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w rozmiarze handlu na drogach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments